X
หุ้นกู้ TPIPP เรตติ้ง BBB+ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
Bond, Investment

หุ้นกู้ TPIPP เรตติ้ง BBB+ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี

พฤศจิกายน 23, 2018 0

วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2561 นี้ ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ “TPIPP” จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้

เรามาดูรายละเอียดบริษัทฯ และตราสารหนี้ตัวนี้กัน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TPIPP” เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ซึ่งปัจจุบันถือในสัดส่วน 70.24% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TPIPP นะครับ

 

TPIPP ทำธุรกิจอะไร?

ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รวมจำนวนโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินกิจการแล้วตอนนี้ทั้งสิ้น 6 โรง กำลังการผลิตรวม 290 เมกะวัตต์ และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) TPIPP มีผู้รับซื้อไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)

ก็สะท้อนได้ว่า บริษัทฯ กำไรดีทีเดียว และธุรกิจอย่างโรงไฟฟ้า รายได้ก็ไม่ได้เหวี่ยงหวือหวา ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงบริษัทหนึ่ง

เมื่อดูแบบรายไตรมาสย้อนหลัง 3 ไตรมาสของปี 2561 ที่ผ่านมา กำไรก็ยังโตดีต่อเนื่อง โดยงบไตรมาส 3/2018 ที่เพิ่งออกมา กำไรทะลุ 1 พันล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สรุปงบการเงิน

เมื่อไปดูอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะถ้าเราจะไปเป็นเจ้าหนี้เขา ก็ต้องบอกว่าฐานะทางการเงินเข้มแข็ง เพราะ D/E Ratio ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ 0.13 เท่า เท่านั้น

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPIPP

TPIPP ต้องการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี โดยออกเป็นสกุลเงินบาทนะครับ

สำหรับงวดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 พฤษภาคม วันที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 28 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ออกหุ้นกู้คือ 28 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ครบกำหนดคือ 28 พฤศจิกายน 2564 (อายุ 3 ปีเต็ม)

หุ้นกู้ TPIPP ตัวนี้ ออกเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ แปลว่า มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ประเภทด้อยสิทธิ และก่อนเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นสามัญนะครับ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ TPIPP ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งก็แปลว่า อยู่ในระดับ Investment Grade ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพของบริษัทฯ มากขึ้น

การเสนอขายหุ้นกู้รอบนี้ จำนวน 3,000ล้านบาท โดยมี green shoes option เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท รวมจำนวน 4,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทางบัญชี เท่ากับ 3,140.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,898.39 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 242.18 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินทางการเงิน หรือ interest bearing debt

พูดง่าย ๆ ก็คือ มีหนี้สินทางการเงินเป็นศูนย์นั่นเอง การออกหุ้นกู้รอบนี้ จำนวน 4,000 ล้านบาท ถ้าได้ครบจะมีอัตราส่วน D/E Ratio ที่ระดับประมาณ 0.29 เท่า

โดยในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้กำหนดว่าบริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1.75:1 เท่า ในทุกๆ ไตรมาส

นักลงทุนท่านไหนสนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ

เตือนอีกทีว่าเปิดให้จองซื้อในวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2561 (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com

Facebook Comments

There are 0 comments

ใส่ความเห็น

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.