X
สรุปหุ้น ‘THG’ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพครบวงจร
Recommended, Stock

สรุปหุ้น ‘THG’ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพครบวงจร

กุมภาพันธ์ 28, 2018 0

ถ้าพูดถึง Mega Trend หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นต้องมีการพูดถึงเทรนด์ด้าน Healthcare อย่างไม่ต้องสงสัย สาเหตุเพราะการย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราเอง นี่จึงเป็นโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนด้วยเช่นกัน

หันกลับมามองหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีอยู่ทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งเทรดกันที่ P/E Ratio เกิน 25 เท่าทุกตัว (บางตัว P/E Ratio สูงถึง 50 เท่า) ซึ่งจริงๆ ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถือว่ามีศักยภาพสูง และคิดว่านักลงทุนเองก็เห็นภาพของ Mega Trend นี้ชัดเจน

และล่าสุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือที่เรารู้จักในชื่อของเครือโรงพยาบาลธนบุรี ก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวด Healthcare Service เป็นตัวที่ 8 เราไปดูกันว่า น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ THG

ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 THG มีสินทรัพย์รวมเกินหนึ่งหมื่นล้านบาท มีรายได้ 4,874.14 ล้านบาท กำไรสุทธิ 396.04 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มากกว่า 90% ของรายได้รวม เราไปดูสินทรัพย์ของ THG กันว่ามีอะไรบ้าง
THG แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 2. ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ และ 3.ธุรกิจอื่นๆ ไปดูทีละตัวกัน

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
ธุรกิจที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์และรายได้มากที่สุดก็เห็นจะเป็นโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมี
โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี

โดยทั้ง 5 โรงพยาบาลนี้มีจำนวนเตียงผู้ป่วยรวมกัน 916 เตียง แบ่งเป็นจำนวนเตียงของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 530 เตียง และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจำนวน 386 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,580 คนต่อวัน

ส่วนในต่างประเทศทาง THG เองก็มีโครงการร่วมทุนเช่นเดียวกัน คือ
Welly Hospital ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมทุนกับ WEGO Holding Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำ

และ Ar Yu International Hospital ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น Ga Mone Pwint และได้รับการอนุมัติสิทธิพิเศษทางการลงทุน โดย THG ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 10% และอยู่ระหว่างการเพิ่มสัดส่วนเป็น 40%

นอกจากโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศแล้ว THG ยังมีธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) โดยแนวคิดนี้เกิดจากการที่ผู้ป่วยหลายรายต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดแต่ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ซับซ้อน ซึ่งถ้าพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น THG จึงได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 3,540 ล้านบาท และมีจำนวนเตียงให้บริการประมาณ 144 เตียง โดยในปีแรกของการเปิดดำเนินการจะมีเตียงเปิดให้บริการทั้งสิ้น  59 เตียงก่อน โดยจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ อีกทั้งยังมีแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เช่น แผนกกายภาพบำบัด แผนกตรวจและดูแลสุขภาพ แผนกสำหรับผู้มีบุตรยาก (IVF) แผนกทางเดินอาหารและตับ ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2561 นี้เช่นกัน

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ทาง THG ยังรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติ เกาะล้าน และในต่างประเทศ ได้แก่ การรับจ้างบริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลถงเหอ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) รับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาล King Saud University Endowment (ประเทศซาอุดิอาระเบีย) โรงพยาบาล Welly Hospital (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และ Aryu International Healthcare Co. Ltd., เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลในเมียนมา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง เป็นการรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาลทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี จ.ปทุมธานี โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ และโรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพฯ

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider)

มี 3 รูปแบบคือ ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพื้นที่โรงพยาบาล (Home Healthcare) ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลถึงบ้านแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease)

และต่อไปเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆ คือ ธุรกิจการให้การบริบาลและบ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care and Living) ภายใต้โครงการ Jin Wellbeing County ที่เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นปี 2561 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561-2562 มีพื้นที่รวมประมาณ 134,446 ตารางเมตร ใช้งบลงทุนก่อสร้างประมาณ 3,280 ล้านบาท และงบลงทุนที่ดินประมาณ 430 ล้านบาท

THG001

ภาพตัวอย่างโครงการ Jin Wellbeing County

โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (รังสิต) มีอาคารที่พักอาศัยความสูงประมาณ 7 ชั้น จำนวนประมาณ 1,380 ยูนิต มีอาคาร Aged Care Center เพื่อรองรับการบริบาลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ และมีศูนย์สุขภาพ Wellness Center มีบริการส่งเสริมสุขภาพ และโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบไปด้วย สปา ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สระธาราบำบัด (Hydrotherapy) ห้องนวดแผนไทย ฯลฯ ถือว่าเป็นโครงการที่รองรับ Mega Trend สังคมผู้สูงอายุของไทยที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่ง โดยโครงการนี้ได้รับรางวัล Honorable Mention โดยจัดเป็น 1 ใน 7 โครงการที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อผู้สูงวัยอย่างแท้จริง จาก EFA (Environment for Aging) Magazine ของสหรัฐอเมริกา

และอีกหนึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้คือ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใข้ทางการแพทย์และทันตกรรม ซึ่งTHG มีการให้บริการแบบครบวงจรหรือ One Stop Service รวมถึงร้านขายยา Apex Health Care ด้วยครับ

 

ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ

 

THG รายได้ในอดีตเป็นอย่างไร?

ไปดูรายได้รวมในเครือบริษัทฯ กันครับ

ปี 2557 รายได้ 5,514.72 ล้านบาท กำไรสุทธิ 538.24 ล้านบาท

ปี 2558 รายได้ 5,786.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 551.83 ล้านบาท

ปี 2559 รายได้ 6,228.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 511.15 ล้านบาท

ขณะที่กำไรงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 รายได้อยู่ที่ 4,874.14 ล้านบาท กำไรสุทธิ 396.04 ล้านบาท

จะเห็นว่า รายได้โตขึ้นต่อเนื่องแต่กำไรค่อนข้างคงที่หรือลดลงเล็กน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งว่ามาจากการขยายพื้นที่ให้บริการ โดยโรงพยาบาลธนบุรีทั้ง 2 แห่ง มีการเพิ่มห้องตรวจและเพิ่มจำนวนแพทย์เฉพาะทางในศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ ของบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ กำลังขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศ เลยทำให้กำไรสุทธิปี 2559 ลดลง โดยกิจการร่วมค้าในต่างประเทศนั้นยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการจึงยังไม่สามารถดำเนินงานเต็มที่ ซึ่งจริงๆ ถ้าหักผลขาดทุนตรงนี้ออก ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากเดิม 511.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 599.77 ล้านบาทเลย

ความน่าสนใจของ THG คืออะไร?

ก็น่าจะอยู่ที่โครงการในอนาคตเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนทำธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ โครงการ Jin Wellbeing County โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) รวมถึงโครงการขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมกันไม่ต่ำกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมด (แต่มีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จากการกระจายการลงทุนและขยายกิจการไปให้บริการด้านอื่น)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น THG เสนอขายหุ้นไม่เกิน 85,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.01% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

THG02

 

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังจากการ IPO เป็นตามนี้ครับ

AAAA

เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทฯ แจ้งว่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมาณ 2,000 – 2,500 ล้านบาท และอีกส่วนนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ประมาณ 700 – 1,200 ล้านบาท

โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นอย่างไร?

BBB

 

ดูโครงสร้างการถือหุ้นจะเห็นว่าครอบครัววนาสินถือหุ้นในสัดส่วนมากที่สุด … งั้นไปรู้จักเพิ่มเติมกันเล็กน้อยครับ โดยหัวหน้าครอบครัววนาสินในปัจจุบันคือ นายแพทย์บุญ วนาสิน หรือหมอบุญ

หมอบุญเติบโตมากับครอบครัวทำธุรกิจค้าข้าวและสินค้าเกษตร (แบบ Trading) ตั้งแต่รุ่นปู่ แต่ด้วยความเรียนเก่งและต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจึงเลือกเรียนหมอ กลายเป็นว่าศาสตร์ 2 ศาสตร์ (หมอ+การค้า) ทำให้หมอบุญมีวิธีคิดในแบบนักธุรกิจที่บ่มเพาะจากครอบครัว บวกกับความรู้ด้านการแพทย์ เป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรเครือโรงพยาบาลธนบุรีที่เราเห็นในปัจจุบัน

หมอบุญเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อปี 2556 ว่า “นักธุรกิจจะต้องมองการณ์ไกล คิดแผนให้เก่ง ไม่ใช่มาจากตำราและประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเสพข่าวสารรอบด้าน พร้อมกับออกไปดูสถานที่จริง คุยกับคนหลากหลายทั้งนักธุรกิจ นายธนาคาร ศึกษาแนวโน้ม มองปัจจัยเสี่ยงจากทุกสภาพมาประกอบกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปะติดปะต่อภาพ มองไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า ธุรกิจไหนเป็นดาวเด่นดาวดับ”

ได้อ่านวิธีคิดเชิงธุรกิจของคุณหมอแบบนี้ ก็มั่นใจได้ว่า THG จะเป็นกลุ่มธุรกิจคุณภาพอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับ Mega Trend ของโลกในอนาคตอย่างแน่นอน …

Facebook Comments

There are 0 comments

ใส่ความเห็น

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.