X

Ray Dalio

Ray Dalio เตือน หน้าตาเศรษฐกิจตอนนี้ มีส่วนคล้ายปี 1937
Global Markets, Investment
Ray Dalio เตือน หน้าตาเศรษฐกิจตอนนี้ มีส่วนคล้ายปี 1937
พฤศจิกายน 1, 2017 at 11:00 pm 0
ก่อนอ่านต่อ ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Ray Dalio แบบคร่าวๆกันก่อน Ray Dalio (เรย์ ดาลิโอ) ได้ถูกยกย่องว่า เป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกการลงทุน ถึงขั้นอยู่ในระดับเทพ เทียบเคียงกับ Warren Buffet, George Soros หรือ Peter Lynch เลยทีเดียว (เพิ่มเติม…)
CONTINUE READING ...

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.