X

China Stock

เศรษฐกิจจีนปี 2018 โต 6.6% น้อยสุดในรอบ 28 ปี
Global Markets, Investment
เศรษฐกิจจีนปี 2018 โต 6.6% น้อยสุดในรอบ 28 ปี
มกราคม 21, 2019 at 11:12 am 0
เลขที่รายงานออกมาคือ 6.4% ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ประกาศไว้ 6.5% การที่เศรษฐกิจจีนโตเหลือ 6.6% ในปี 2018 ถือเป็นการเติบโตที่ลดลงมาสุดนับตั้งแต่ปี 1990 หรือ 28 ปีที่แล้ว แม้ตัวเลขจะออกมาชะลอลง แต่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายคนก็มีความสงสัยมาตลอดเกี่ยวกับตัวเลขที่แท้จริงของรายงานจากทางการจีนว่าแท้จริงแล้ว อาจต่ำกว่าที่ทางการรายงานก็เป็นไปได้ (เพิ่มเติม…)
CONTINUE READING ...

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.