X
CG Fund เพราะเราเชื่อว่า คุณธรรม นำมาซึ่งกำไร ในระยะยาว!!
Mutual Fund, Recommended

CG Fund เพราะเราเชื่อว่า คุณธรรม นำมาซึ่งกำไร ในระยะยาว!!

สิงหาคม 4, 2017 0

รู้จักคำว่า CG กันไหมครับ? CG ย่อมาจาก Corporate Governance หรือแปลเป็นไทยก็คือ การมีธรรมาภิบาล หรือ บรรษัทภิบาล … ยังยากไปใช่ไหมครับ? งั้นขยายความก็คือ การบริหารจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และลูกค้า

พอดูจากคำนิยาม ผมเชื่อว่า นักลงทุนทุกคนเห็นตรงกัน 100% ครับว่า ถ้าเราสามารถหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ CG อย่างชัดเจน บริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่น่าลงทุน เพราะสร้างเหตุ ปัจจัย ที่พร้อมจะทำให้บริษัทโตไปอย่างยั่งยืน

ในฝั่งของ บลจ. หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี CG ที่ดีมาโดยตลอดนะครับ

ล่าสุดจึงได้มีการรวมตัวของ 11 บลจ.

CG11

ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” (CG Fund) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยวิธีการก็คือ เหล่า บลจ. ต่างๆ จะจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายและสไตล์การลงทุนที่หลากหลาย และจะแบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งคิดเป็น 40% ไปสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และ การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ที่สำคัญ มันคือการขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของประชาชน

ทั้งนี้ ผลกำไรจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกำไรส่วนต่างจากการขาย หรือเงินปันผล (หากมี) ก็ยังจ่ายแก่นักลงทุนเหมือนเดิมนะครับ

แล้วใช้เกณฑ์อะไรมาวัดว่า บริษัทที่ลงทุน มี CG ที่ดี?

ตัวคัดกรองแรกของกองทุน CG ก็คือ จะพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาล ตามนี้ครับ

  1. จะต้องมี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป จากสถาบัน IOD จากการสำรวจในปี 2016 (มีทั้งหมด 275 บริษัท)
  2. ผ่านการรับรองจาก CAC (Thai IOD) (มีทั้งหมด 120 บริษัท)

IOD02 IOD01

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.thai-iod.com/en/index.asp 

นักลงทุนอย่างเราๆ ลงทุนใน CG Fund แล้วจะได้อะไร?

ก่อนถามว่าได้อะไร ผมขอบอกคุณอีกด้านแล้วกันครับ ว่าถ้าเราลงทุนใน CG Fund แล้วจะได้ให้อะไรกับสังคมไทย

นั่นก็คือ เม็ดเงินที่ลงทุนในกองทุน CG Fund จะช่วยสนับสนุนบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีกลไกทางตลาดในการกระตุ้นให้เหล่าบริษัทต่างๆ เร่งปรับตัวให้บริษัทของตนเองมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น  ผู้บริหารก็จะตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว

สำหรับสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับ สำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ผมเชื่อสนิทใจว่า บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี แปลว่ามีคุณธรรมในการทำธุรกิจ ซึ่งเจ้าความดีนี่ ยังไงก็ต้องส่งผลดีไม่ช้าก็เร็ว และเป็นหนทางในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนระยะยาว และยั่งยืนทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ภายในไตรมาส 3 นี้ เราจะเริ่มเห็นเหล่า บลจ. เสนอขายกองทุนธรรมาภิบาลไทยกันแล้ว นักลงทุนสามารถเลือกสไตล์การบริหารที่ใช่  ภายใต้ Concept กองทุนหุ้น ที่มีธรรมาภิบาลดี เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนกันได้เลยนะครับ

AI-infographic-sinthiorn-Final

ตามติดข่าวสารจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆได้ที่ >> http://www.cgfundthailand.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

There are 0 comments

ใส่ความเห็น

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.