X

ไม่มีหมวดหมู่

GULF หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ไม่มีหมวดหมู่
GULF หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ธันวาคม 18, 2017 at 5:05 pm 0
มาแล้วครับ หุ้น IPO ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2017 … บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวนหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้น เรียกว่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกันแล้ว   วันนี้ มาดูรีวิวหุ้น GULF กันนะครับ ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการด้วยบริษัทย่อยทั้งหมด 19 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการด้วยบริษัทร่วมทุนรวม 9 โครงการ สำหรับรายละเอียดเรื่องกำลังการผลิตติดตั้งรวม และตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของก็ตามตารางด้านล่างเลย โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการด้วยบริษัทย่อยทั้งหมด 19 โครงการ GULF002   โครงการที่ดำเนินการด้วยบริษัทร่วมทุนรวม 9 โครงการ GULF003   ภายในปี 2567 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) เพิ่มอีก 6,353.6 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมเป็น 11,125.6 เมกะวัตต์  ถ้าคิดตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของจะอยู่ที่ 6,329.2 เมกะวัตต์ ไปดูรายได้รวม* ของ GULF ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากัน ปี 2557   847.64 ล้านบาท ปี 2558   765.29 ล้านบาท ปี 2559   1,677.56 ล้านบาท ปี 2560 (งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย.) 5,044.96 ล้านบาท *หมายเหตุ: รายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน รายได้ 3 ปีที่ผ่านมาโตต่อเนื่อง โดยรายได้ปี 2559 โตก้าวกระโดดจนทำให้มีกำไรสุทธิ 220.60 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ปี 2557 และปี 2558 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 513.96 ล้านบาท และ 1,079.00 ล้านบาท ตามลำดับ ล่าสุด งบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,734.71 ล้านบาท เรียกได้ว่า ก้าวกระโดดอย่างแท้จริง การก้าวกระโดดของรายได้ปี 59 และงวดเก้าเดือนของปี 60 มาจากส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และรายได้จากการขายไฟ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ เตรียมการก่อสร้าง และระหว่างพัฒนา ได้แก่
  • โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติอีก 8 โครงการภายใต้ GMP
  • โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการภายใต้ IPD
และเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะทำให้รายได้ของบริษัทฯ โตขึ้นอย่างแน่นอน ก่อนจะไปต่อนะครับ ทุกวันนี้ในตลาดฯ มีหุ้นที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำไมธุรกิจนี้ ถึงเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนนัก ก็มาดูมุมมองในระยะยาวกันก่อน ลักษณะสำคัญของไฟฟ้าคือ เมื่อผลิตได้แล้ว จะไม่สามารถเก็บเป็นสต๊อกเหมือนสินค้าอื่นๆ ผู้ผลิตจำเป็นต้องส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟผ่านระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายในทันที และการเพิ่มกำลังการผลิตก็ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะกว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จซักโครงการ กินเวลาไม่ต่ำกว่า 5-7 ปีเป็นอย่างต่ำ เห็นแบบนี้ ก็แปลว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คู่แข่งน้อยราย แล้วถ้าไปดูที่ฝั่งความต้องการจะพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใช้ไฟในสัดส่วนรวมถึง 73.2% ของปริมาณการใช้ไฟทั้งประเทศ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวจะทำให้ความต้องการใช้ไฟมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราพึ่งพาแค่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ก็คงผลิตไม่ทันความต้องการใช้ในระยะยาว รัฐจึงส่งเสริมสนับสนุบให้บริษัทเอกชนเข้าดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นกัน และรายได้ของบริษัทเหล่านี้ก็ค่อนข้างแน่นอนด้วยครับ เพราะ EGAT รับซื้อหมด กลับมาที่ GULF อีกที ถ้าเทียบกับผู้ผลิตไฟฟ้าที่อื่นแล้ว จุดแข็งนอกเหนือจากกำลังการผลิตที่มากที่สุดแล้ว มีอะไรอีก?
  • ด้วยความที่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ครับ เลยมีประสบการณ์สูงในการชนะการประมูล มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน และมี Economies of Scale เหนือคู่แข่ง
  • กระแสเงินสดมั่นคงและเข้ามาต่อเนื่อง คาดการณ์ได้ เนื่องจากทำสัญญาระยะยาวกับ EGAT และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. รวมถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ทั้งหลาย ซึ่งมีฐานะการเงินดี และมีความมั่นคง
  • บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารประสบการณ์สูง ชำนาญ เชี่ยวชาญทางเทคนิค มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจในเชิงลึก
เรียกว่า ดูดีทีเดียวครับ   แล้วบริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไร? ที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ก็มี 2 เหตุผลครับ
  • เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุน และเงินให้กู้ยืมแก่เหล่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน รวมถึงการลงทุนในโรงการต่างๆ ในอนาคต
  • ชำระเงินกู้จากธนาคาร และไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยลง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ซึ่งพอผมอ่าน 2 เหตุผลในการระดมทุน ผมโอเคนะครับ เพราะแปลว่าเหล่าโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนไว้เรียบร้อยแล้ว โดย IPO ครั้งนี้เสนอขายจำนวนหุ้นไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 24.99% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ที่ราคา PAR 5 บาท ส่วนโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯหลังเสนอขายหุ้น จะเป็นตามตารางนี้ครับ GULF004   จะเห็นว่า กลุ่มของคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี จากเดิมถืออยู่ 100% หลังการเสนอขาย IPO จะเหลือประมาณไม่เกิน 75.01% ก็ถือว่า สัดส่วนการถือครองของคุณสารัชถ์ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูง เรียกว่า มีความเป็นเจ้าของเหมือนเช่นเดิมอยู่เต็มเปี่ยม จึงสามารถบริหารงานต่อเนื่องได้อย่างไม่สะดุด สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หุ้นประเภทโครงสร้างพื้นฐาน หรืออยากร่วมลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว รอติดตามกันนะครับ …   สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://gulf.listedcompany.com/ipo/
CONTINUE READING ...
น้ำมัน จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อ การเดินไปข้างหน้าของ จีน
ไม่มีหมวดหมู่
น้ำมัน จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อ การเดินไปข้างหน้าของ จีน
พฤศจิกายน 17, 2015 at 4:24 pm 0

นาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่งออกมาบอกกับสื่อมวลชนว่า เขายังเชื่อมั่นว่า จีนจะรักษาการเติมโตที่ระดับ 7.0% ต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งๆที่เพิ่งประกาศตัวเลขส่งออกติดลบ -6.9% Yoy เดือน ต.ค. สะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงปกคลุมบรรยากาศการลงทุน และก่อนหน้านั้นไม่นาน ตัวเลข PMI ก็ลดลงไปต่ำกว่า 50 จุด ชะลอตัวติดต่อกัน 3 เดือน

(เพิ่มเติม…)
CONTINUE READING ...

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

- Warren Buffet

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.