X
BGC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในไทย
Recommended, Stock

BGC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในไทย

กันยายน 26, 2018 0

ผมได้ข่าวตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมาว่า บมจ.บางกอกกล๊าส (BG) เตรียมเดินหน้านำบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลานั้นแล้วนะครับ โดยบริษัทที่ว่านี้ก็คือ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC นั่นเอง

เราไปดูกันว่า แล้ว BGC ทำอะไร 

ปัจจุบัน BGC และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีกําลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วมากที่สุดในประเทศไทย (อ้างอิงจากรายงานของ GlobalData Plc ณ 2 ก.พ. 2561) โดยมีเตาหลอมแก้วทั้งหมด 10 เตา กําลังการผลิตรวม 3,095 ตันต่อวัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะทำให้มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 400 ตันต่อวัน รวมเป็น 3,495 ตันต่อวัน โดยโรงงานแต่ละแห่งมีกำลังการผลิต ตามนี้เลยครับ

รายได้ของ BGC เป็นอย่างไร

รายได้และกำไรในปี 2558 2559 2560 และ 6 เดือนแรกปี 2561 เป็นตามนี้ครับ

ในปี 2560 จะเห็นว่ากำไรลดลงจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่า มาจากราคาเศษแก้วและต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นครับ โดยเศษแก้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนขายเลยทีเดียว จุดสังเกตคือ กำไรของงวด 6 เดือนแรกปี 2561 มีจำนวน 270.1 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า BGC สามารถบริหารจัดการต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กำไรเติบโตกลับมาได้

สัดส่วนรายได้ของ BGC มาจากธุรกิจเครื่องดื่มประเภทเบียร์และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ รวมกันมากกว่า 70% โดยลูกค้ารายใหญ่มาจากกลุ่มบุญรอด คิดเป็นสัดส่วน 58.5% จากรายได้ทั้งหมดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งอาจมองดูว่ามีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ เมื่อดูในรายละเอียดสัญญา พบว่า สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์แก้วของ BGC กับกลุ่มบุญรอดมีอายุสัญญา 5 ปี จะสิ้นสุดในปี 2565 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการซื้อขายไว้แล้ว ซึ่งน่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบุญรอดได้ในระดับหนึ่ง

การ IPO เข้าตลาดฯ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการใช้เงินข้อหนึ่งก็คือ นำไปชำระเงินกู้สำหรับขยายโรงงานบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรี ในนามบริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 นี้ครับ

ในด้านแผนธุรกิจ บริษัทฯ จะขยายการส่งออกไปยังกลุ่ม AEC เช่น ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมถึงคู่ค้าต่างประเทศเช่น สวิสเซอร์แลนด์ สเปน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ตอนนี้มีอยู่น้อยกว่า 10%

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งกับ กลต. วันที่ 30 เม.ย. 2561 โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ประชาชนทั้งหมด 194,440,000 หุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิมก่อน IPO และหลัง IPO จะเป็นตามนี้ครับ

จะเห็นว่าหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน บริษัทแม่ (BG) จะมีสัดส่วนการถือหุ้นคือ 72% ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ ขณะที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสัดส่วน 2.8% และนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้มีอุปการคุณ 25.2%

โดยย่อ BGC ก็มีลักษณะตามนี้ครับ กำลังจะเข้า IPO เร็ว ๆ นี้ หวังว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้จะทำให้ท่านเห็นภาพรวมของธุรกิจและพร้อมจะไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ

ข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมคลิก http://investor.bgc.co.th/th

Facebook Comments

There are 0 comments

ใส่ความเห็น

Copyright © iammrmessenger.com. All rights reserved.